Ako ste zainteresirani da se vaša stara e-mail adresa koja glasi npr. evlampije.djubretalich@po.htnet.hr zamjeni sa redirekt adresom, npr. djubre@losprimjer.com ili npr. nadimak@losprimjer.com ispunite ovu dolje formu i učinit ćemo vam tu uslugu besplatno. Sva pošta poslana na novonastalu e-mail adresu npr. ime@losprimjer.com automatski će se proslijediti na vašu staru e-mail adresu, e-mail account koji već koristite. Za POP3 e-mail adresu sa prostorom trebat ćete valjani razlog ili objašnjenje jer nam je prostor limitiran.
     losprimjer.com ->
sign up for your redirect e-mail