Textovi Lošeg Primjera priča su sama za sebe. Ovdje su prisutni svi textovi koje smo uglazbili do sada, neki su na hrvatskom, neki na engleskom, a prevode sa jednog na drugi jezik nismo radili no uvijek možete tražiti objašnjenje. 4 engl: if you need translations or explanations of our croatian lyrics, just ask!
     losprimjer.com -> Loš Primjer lyrics